mandag 17. november 2008

Johannes 14:6

I dag skal vi snakke sammen om en tekst fra Evangeliet etter Johannes. Det er Johannes 14: 6.
”Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg”

Hva er Veien, Sannheten og livet ? Hvorfor sier Jesus at han er Veien, Sannheten og Livet? Hva betyr det?

I. Jesus er Veien:
Dette skjønne bibelordet sier oss at Herren Jesus er selve veien som fører til himmelen. Han viser oss ikke bare veien; han er veien. Nåden den store gaven helt gratis er kommet til oss. Herren Gud konstituerer ikke bare en vei blant så mange andre: han er eneste veien. Ingen kommer til Faderen uten ved han. Veien som fører til himmelen passeres ikke ved å holde de ti bud, ikke gjennom ritualer, ikke ved tilhørighet til noen kirke men ved Kristus og bare ved Kristus.

II. Jesus er Sannheten:
Han lærer ikke bare om sannheten, han er sannheten. Han er legemliggjørelsen av sannheten. Den som tror på Kristus, har sannheten i livet sett. Den finnes bare hos Jesus
III. Jesus er Livet:
Jesus er fundamentet til spirituelt og evig liv. Den som tror på han, besitter evig liv fordi han er livet.
Så ved å ta imot Jesus, har du tatt imot veien, sannheten og livet.
I Josva 1:5-6 står det: ”Jeg vil være med deg som jeg var med Moses. Jeg vil aldri slippe deg og
aldri forlate deg. Være modig og sterk
Gud Herren vil velsigne oss og gi oss fred.
Amen